Príklady aplikácie - Česká a Slovenská republika

Výsledky aplikácie prípravku u pšenice jarnej a ozimnej

spracované podľa výsledkov Ing.L.Bláhy, CSc., VÚRV Praha
Sledovaná hodnota Jarná pšenica Jarná pšenica Ozimná pšenica Ozimná pšenica
Bez ošetrenia Ošetrené Algasol PS Bez ošetrenia Ošetrené Algasol PS
Objem koreňov (ml) 9,6 22,8 8,2 16,8
Sušina nadzemnej časti (g) 1,4 2,58 1,17 1,63
Sušina koreňov (g) 0,31 0,99 0,27 0,51

Aplikácia prípravku pri sadeniciach smreku stepového, lesná škôlka Obrovice

  • zväčšenie objemu koreňového systému o 120%
  • zvýšenie ujímavosti sadeníc v teréne, lepšie ekonomika výsadby

Aplikácia na trvalý trávny porast v obore Veľký Dub

  • zväčšenie objemu koreňového systému o 120%
  • zvýšenie výnosu nadzemnej časti o 70%

ALGASOL PS sa používa v systéme regenerácie postihnutých území povrchovou aj banskou ťažbou

Aplikácia ALGASOL PS na silážnej kukurici, farma Spurný, Olomouc – Holice

  • zvýšenie výnosu zelenej hmoty o 15 - 18 %
  • Ekonomické zhodnocení aplikace: za 1,- Kč investovaného sa vrátilo 27,- až 34,-Kč

Ing. Josef Mertelík CSc.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví / ČR

Prof.Ing..Vladimír Hanzal CSc.
Česká zemědělská univerzita / ČR

Ing. Lubomír Pospíšil
Agronom specialista Farma Spurný, Olomouc - Holice / ČR

Ing. Juraj Mačaj
riaditeľ podniku AGROMAČAJ / SR

Príklady aplikácie - Afrika

Mr. Boyd Moobwe
ředitel SAFADA, Farmářská asociace v Zambii, sdružuje 6000 farmářů

Aplikácia ALGASOL PS - kukurica
Zambia

Aplikácia ALGASOL PS - kukurica
Maimbo Farm / Zambia

Aplikácia ALGASOL PS - kukurica
Zambia

Aplikácia ALGASOL PS - zemiaky
Zambia

Aplikácia ALGASOL PS - rajčiny
Zambia

Aplikácia na sadenice banánovníku
Agricongo Pointe Noire / Kongo

Aplikácia ALGASOL PS - kukurica
Brazzaville / Kongo

Aplikácia ALGASOL PS - zemiaky
Brazzaville / Kongo

Aplikácia ALGASOL PS - baklažán
Senegal / Rajƒata

Aplikácia ALGASOL PS - hroznové víno
India