Fakturačné údaje:
FOREST-TECH, s.r.o.
Kukučínova 4443/28
926 01 Sereď

IČO: 46488952
IČ-DPH: SK2820014912
OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 28725/T
Výhradný distribútor:
Agrona, spol. s.r.o.
Veľkoobchod záhradnícke potreby
Žitná 17, 010 01 Žilina

Tel: +421 905 619 122
E-mail: agrona@agrona.sk
www.agrona.sk