Algasol PS 250ml

Obsah: 250 ml / Cena: 9,98 €

Biologický rastový stimulátor - vodná suspenzia morskej riasy

Pôsobí na základe aktivácie biologických procesov pomocou koncentrátu polyurónových kyselín, aminokyselín, fytohormónov a stopových prvkov. Tieto účinné látky pôsobia všeobecne na všetky zelené rastliny zrýchlením ich životných funkcií, zvýšením fotosyntézy a látkovej výmeny.

Podporuje rast koreňov, čo umožňuje optimálny rast a vývoj rastlín a z toho vyplývajúce zvýšenie výnosov, prípadne kvality produkcie. Silný koreňový systém dáva predpoklad pre dobrý rozvoj nadzemnej časti rastlín, vyššej odolnosti proti prísušku, chorobám a škodcom.

Je možné ho použiť v systéme ekologického poľnohospodárstva podľa Nariadenia Rady (ES) č.2018/848 o ekologickej produkcii a označovanie ekologických produktov.

Stiahnite si informačný leták s podrobnými informácie o použití, aplikácii, skladovaní a balení:

Leták ALGASOL PS