Ako pôsobí na rastliny

ALGASOL PS pracuje na základe aktivácie biologických procesov. Pozitívne ovplyvňuje príjem a transport živín v rastlinách, urýchľuje fotosyntézu a podporuje zvýšenie objemu koreňového systému.

To všetko má za následok zvýšenie výnosov až o 20% a zlepšenie kvality vypestovaných produktov.

Silný a dobre vyvinutý koreňový systém vytvára dobré podmienky pre rozvoj nadzemnej časti rastlín, zvyšuje odolnosť rastlín voči chorobám, škodcom a nedostatku vody, zvyšuje výnos.

Zlepšuje štart rastlín na cieľovom stanovišti, tlmí presádzací šok, znižuje účinky deficitu vlahy.

ALGASOL PS zväčšuje objem koreňového systému o 80% - 120%

Image
Image
Znižuje spotrebu konvenčných hnojív až o 50%
  • zrýchľuje aktivitu biologických procesov v pôde až 20-násobne
  • znižuje eróziu na všetkých pôdach a zvyšuje schopnosť pôdy hospodáriť s vodou
  • možnosť využiť v ekologickom poľnohospodárstve podľa Nariadenia Rady (ES) č.2018/848 o ekologickej produkcii a označovaní ekologických produktov